Word lid van Suisse Normande Tourisme !

 

VOOR MEER ZICHTBAARHEID

- Onafgebroken verspreiding van documentatie;
- Voorrang bij de aanbeveling van uw vestiging aan de bezoekers van Suisse Normande Tourisme;
- Referencing in de toeristische brochures die worden verspreid op de Franse en buitenlandse salons;
- Referencing op onze website;
- Integratie in de departementale en regionale toeristische
politiek;
- Beschikbaarheid van een promotie vitrine (op reservatie);
- Reservatie van reclameruimte in bepaalde documenten en op onze schermen (inlichtingen betreffende de prijzen bij de Suisse Normande Tourisme).

OM DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN PROFESSIONEEL NETWERK

- Stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering;
- Verbeteringen voorstellen;
- Betrokkenheid bij de opstelling van animaties en toeristische producten, ....;
- Raadgeving over het klassement, labels, ...;
- Educatieve uitstappen en opleidingen.

OM TE GENIETEN VAN DE GROEPSDIENST

- Packages à la carte (1/2 dag, 1 dag en verblijven);
- Editie groepsbrochure (2 500 ex.);
- Mailing naar 5 000 klanten.

OM TE GENIETEN VAN :

- Specifieke acties (uitwisseling van documentatie en kennis, gezellige activiteiten,...).

 

Uw contact:

Lucie MORICE
lucie.morice.otsn@gmail.com
Tél : 02 31 79 70 45